Budgetbeheer

Brengt u uw budgetbeheer onder bij Trosh, dan houdt dat in dat de verantwoordelijkheid over uw financiële zaken (deels) bij ons komt te liggen. Dit geeft u een stukje rust. Budgetbeheer is namelijk een zeer belangrijk hulpmiddel tijdens het schuldhulpverleningstraject. Het vergroot de slagingskans van een schuldregeling en voorziet er bovendien in dat er geen nieuwe schulden of betalingsachterstanden ontstaan. Trosh is niet alleen gespecialiseerd in het budgetbeheer van particulieren, maar ook (ex-)ondernemers helpen wij graag verder.

Budgetbeheer is geheel vrijwillig en wordt vastgelegd op basis van een overeenkomst waarin de werkzaamheden duidelijk worden beschreven. Daarna openen we een beheerrekening op uw naam en heeft u uiteraard te allen tijde online inzage in alle banktransacties.

Budget coaching

Budget coaching zorgt er op termijn voor dat u uw eigen geld weer op een gezonde wijze kunt beheren. Een budgetcoach van Trosh biedt zowel preventief als oplossingsgericht een uitkomst.

Als u in de financiële problemen dreigt te geraken en behoefte heeft aan een persoon die samen met u orde op zaken stelt, is het verstandig om contact op te nemen met een budgetcoach van Trosh. Ook helpen we u graag verder als u reeds een schuldhulpverleningstraject heeft doorlopen en coaching wilt van een specialist. Tevens is het mogelijk om de hulp van een budgetcoach in combinatie met budgetbeheer in te schakelen.

Crisis

Op Trosh kunt u rekenen, óók als u zich in een crisissituatie bevindt. Heeft u te maken met één (of meerdere) van de volgende bedreigende situaties?

  • Woningontruiming
  • Afsluiting van gas, elektriciteit of water
  • Loonbeslag
  • Bankbeslag
  • Openbare verkoop van roerende/onroerende zaken
  • Aanvraag van faillissement

Dan ondernemen wij binnen 24 uur actie om de eventuele schade zoveel mogelijk te beperken. We nemen contact op met de betreffende schuldeiser(s) en we kijken naar lokale en landelijke regelingen. Ook het opstarten van een gerechtelijke procedure, ook wel moratorium genoemd, behoort bij dreigende woningontruiming of afsluiting van gas/elektra tot de mogelijkheden.

Schuldhulpverlening

In de schuldhulpverlening gaan we altijd eerst na of er sprake is van een zogenaamde problematische schuld. Dit betekent dat u niet meer in staat bent uw schulden terug te betalen of aan uw betalingsverplichtingen te voldoen. Is de door ons berekende afloscapaciteit lager dan het bedrag dat schuldeisers van u eisen, dan kan er sprake zijn van een dergelijke problematische schuldenlast. Uiteraard is het van belang dat u eventuele dure zaken in huis verkoopt om uw schulden mee te betalen.

Voor de meeste mensen met een problematische schuldenlast is het Nederlandse armoedebeleid actueel en van belang. Dit armoedebeleid hangt nauw samen met de Schuldhulpverlening in het minnelijk traject en de toepassing van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP).

Trosh heeft zich sinds haar bestaan ingezet om mensen te helpen met het opbouwen van een schuldenvrije toekomst. Heeft u behoefte aan of interesse in onze specialistische schuldhulpverlening? Wij vertellen u hier graag meer over. Neem gerust contact met ons op.

Nazorg

Goede nazorg is minstens zo belangrijk als specialistische schuldhulpverlening. Om te voorkomen dat u opnieuw in de problemen komt gaan we na het reguliere traject samen met u na of uw inkomsten en uitgaven nog steeds in evenwicht zijn. Ook bekijken we of er mogelijk andere problemen zijn ontstaan, welke opnieuw tot een schuldensituatie kunnen leiden.

Het nazorgtraject is eventueel te combineren met budget coaching of budgetbeheer. Al deze diensten hebben als doel dat u zelfstandig in staat bent uw financiën te beheren. Hiervoor is een goede samenwerking tussen u en uw contactpersoon, maar ook tussen de deskundigen van Trosh onderling van belang. Onze specialisten zijn daarom goed op elkaar ingespeeld om u de beste nazorg te kunnen bieden.

Consultancy

Trosh Consultancy richt zich in het bijzonder op ondernemers en ex-ondernemers. We onderscheiden daarbij de deelgebieden Faillissementswet, Bedrijfsadvies en Juridische zaken.

De Faillissementswet omvat zaken als de omzetting van faillissement in de wettelijke schuldsanering, dwangakkoorden, voorlopige voorzieningen en moratoriums. Het bepalen van de levensvatbaarheid van de onderneming en het analyseren van bedrijfsactiviteiten hoort bij het geven van Bedrijfsadvies. Onder Juridische zaken valt het bepalen of wijzigen van de juridische structuur, herstructurering en sanerings- en afkooptrajecten.

Trosh Consultancy helpt u als (ex-)ondernemer graag verder. Wilt u weten wat we voor u kunnen betekenen? Neem dan gerust contact met ons op.